ELEKTŘINA BEZ STAROSTÍ

Ochrana osobních údajů

Kdo jsme

společnosti RP energy&Consulting 4YOU s.r.o , s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00 , IČ: 0323852 , DIČ CZ03238521, obchodní rejstřík: C 294379/MSPH Městský soud v Praze jméno zástupce: Radek Podolský jméno pověřence pro ochranu osobních údajů: Radek Podolský telefon: +420 737 817 877 , e-mail:info@elektrinabezstarosti.cz (dále jen „Správce“) aby zpracovával tyto mé osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa, mobilní telefonní číslo, číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu, spojovací číslo SIPO, informace o spotřebě na základě odečtu měřících zařízení a typového diagramu dodávky, číslo měřícího zařízení, EIC/EAN odběrného místa, údaj o způsobu využití plynu, elektřiny, a sice k tomu, aby mi Správce zasílal obchodní sdělení, včetně obchodních sdělení třetích osob nabízel pouze produkty Správce, tj. Výběrové řízení, dodávka energii, veškeré administrativní úkony spojené s poskytováním služeb v oblasti dodávek energií atd.

Účely zpracování osobních údajů

Zpracování mých osobních údajů je prováděno Správcem, mé osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Následující distribuční společnosti, dodavatelé elektrické energie/zemního plynu a další osoby poskytující služby v oblasti dodávek elektrické energie/zemního plynu (dále jen ,,Zpracovatelé”)

1. ARMEX ENERGY, a.s., Děčín, Folknářská 1246/21, PSČ 405 02, IČ: 27266141
2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmolky, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035
3. CENTROPOL ENERGY, a.s., Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ 400 01, IČ: 25458302
4. Pražská plynárenská, a.s., Praha 1-Nové Město, Národní 37/38, PSČ 110 00, IČ: 60193492
5. innogy Energie, s.r.o., Praha 10-Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, IČ: 49903209
6. ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4, Duhová 425/1, PSČ 140 53, IČ: 27232433
7. QUANTUM, a.s., Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov, IČ: 25307762
8. E.ON Energie, a.s., České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ: 26078201
9. MND, a.s., Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 28483006
10. LAMA ENERGY, a.s., Hradec nad Moravicí, Gudrichova 763, PSČ 747 41, IČ: 28262026
11. Pražská energetika, a.s., Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ: 60193913
12. BIDLI energie, a.s.,Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 06303684
13. HALIMEDES, a.s., Praha 1-Nové Město, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00, IČ: 29015961
14. TEDOM energie s.r.o., Klášterského 731/13, Komárov, 617 00 Brno IČ: 03328325
15. První česká energie, a.s., Ovocný trh 572/11,110 00 Praha 1 – Staré Město
16. ALPIQ ENERGY SE, Praha 1-Nové Město, Jungmannova 26/15, PSČ 110 00, IČ: 28477090
17. Dobrá Energie, s.r.o., Praha 5-Jinonice, Radlická 520/117, PSČ 158 00, IČ: 24240834
18. CORASTA, s.r.o., Praha 9-Vysočany, Pod pekárnami 878/2, PSČ 190 00, IČ: 29001871
19. eYello CZ k.s., Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 100 00, 25054040
20. VEMEX Energie, a.s., Praha 6, Na Zátorce 289/3, PSČ 160 00, IČ: 28903765
21. EG.D, a.s., Brno-Černá pole, Lidická 1873/36, PSČ 602 00, IČ: 28085400
22. PREdistribuce, a.s., Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČ: 27376516
23. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Praha 4, U Plynárny 500/44, PSČ 145 08, IČ: 27403505
24. SPP CZ, a.s., Brno-Střed, Nové Sady 996/25, PSČ 602 00, IČ: 28488016
25. GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, PSČ: 401 17, IČ: 27295567
26. Energie 2, a.s., Praha 6, Křenova 438/7, PSČ 162 00, IČ: 28874773
27. EP ENERGY TRADING, a.s., Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02, IČ: 27386643
28. ČEZ, a.s., Praha 4-Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, IČ: 45274649
29. Všem licencovaným dodavatelům, distributorům a zprostředkovatelům splatnou licencí, vydanou Energetickým regulačním úřadem (ERU), uvedených na ofic. stránkách ERU.

Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním
zabezpečení ochrany mých výše uvedených osobních údajů. Zpracování mých výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních
systémech.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ
Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii,

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ
INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Tímto jsem informován / informována o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování. Bližší
informace o výkonu mých práv jsou uvedeny na www.elektrinabezstarosti.cz/ochrana-osobnich-udaju/

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE
V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce na e-mailové adrese: info@elektrinabezstarosti.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz 

NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ POJMY PODLE GDPR
Osobní údaj (Čl. 4 odst. (1) GDPR): veškeré informace o identifikované nebo idetifikované fyzické osobě (dále jen “subjekt údajů”; idetifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, šíťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Zpracování (Čl. 4 odst. (2) GDPR): jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných
postupů, jako je shromážďění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv
jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Souhlas subjektu údajů (Čl. 7 a 8 GDPR): Souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své
svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen.
Souhlas je jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje zpracovávat. Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát. Nikoli
vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce
může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů.

Datum platnosti: 1.1.2024

Kdo jsme
RP energy&Consulting 4YOU s.r.o

Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha
Telefon +420 737 817 877
info@elektrinabezstarosti.cz
www.elektrinabezstarosti.cz

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon) a volitelně nahrané soubory (smlouvy, vyučtování) budou zpracovávány pro následující účely:

  • Srovnávání a poskytování nabídek v oblasti energií (zemní plyn a elektřina).
  • Analyzování poskytnutých informací k vytvoření lepších nabídek pro energie.

Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas návštěvníka webové stránky. Klient potvrdí souhlasem v kontaktním formuláři, že si je vědom shromažďováním osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře.

Shromažďované údaje a doba uchovávání

Shromažďované údaje zahrnují jméno, příjmení, e-mail, telefon a volitelně nahrané soubory. Údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a budou následně bezpečně odstraněny.

Ochrana údajů a bezpečnost

Klient zavede vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů a zabránění neoprávněnému přístupu nebo zneužití.

Informační povinnost

Na webové stránce je poskytnuta jasná informace o zpracování osobních údajů, včetně účelů, právního základu a práv subjektů údajů. Odkazy na zásady ochrany osobních údajů a soubory cookies budou k dispozici v patičce stránky a u kontaktních formulářů.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů budou informovány o svých právech, včetně práva na přístup, opravu, odstranění a omezení zpracování svých osobních údajů.

Přenos údajů třetím stranám

Klient zavazuje, že osobní údaje nebudou sdíleny s žádnými třetími stranami bez souhlasu subjektů údajů, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje právo nebo je to nezbytné pro dosažení účelů zpracování.

Kontakt na odpovědnou osobu

Pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů je k dispozici odpovědná osoba Radek Podolský s kontaktem na telefonu +420 737 817 877 a e-mailu info@elektrinabezstarosti.cz.

Datum platnosti: 1.1.2024